Tường An báo lãi trước thuế nửa đầu năm 2018 đạt 45 tỷ đồng

Tường An báo lãi trước thuế nửa đầu năm 2018 đạt 45 tỷ đồng

DTT 6 tháng đầu năm 2018 của CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) tăng 5.9%, đạt 2,089 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 233 tỷ đồng, tăng trưởng 8.6% so với cùng kỳ. Điều này chủ yếu là do sự thay đổi cơ cấu sản phẩm, hướng đến phân khúc cao cấp và phổ thông.