Học bổng thạc sỹ, tiến sỹ do Trung Quốc đài thọ

.

Theo kế hoạch đào tạo viện trợ nguồn nhân lực năm 2018, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ triển khai 38 dự án phổ thông tại 32 trường đại học Trung Quốc và 1 dự án của Ủy ban Quỹ lưu học sinh tại 26 trường đại học Trung Quốc.Chương trình thạc sĩ và tiến sĩ: từ 1 đến 3 năm. Chế độ học bổng bao gồm: Cấp học bổng chính phủ, cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Các chi phí (học phí, phí sinh hoạt, phí thuê nhà...) sẽ do phía Trung Quốc đài thọ.

Thời hạn đăng ký: Thời hạn đăng ký trên mạng của dự án Ủy ban Quỹ lưu học sinh và thời hạn nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Trung Quốc là trước ngày 30/4/2018.

Đối với dự án tiến sĩ và thạc sĩ tại Trường Đại học Bắc Kinh là trước ngày 30/5/2018. Đối với 36 dự án phổ thông là trước ngày 29/6/2018.

Ngọc Anh
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn